Blog

Víte, jaký je rozdíl mezi týmem a prací ve skupině?

Týmová práce, to je v posledních letech velmi frekventovaný pojem. Ne vždy je však pracovníkům zřejmé, čím se týmová práce liší od práce skupiny. Neuvědomujeme si, že nerozvážné využívání týmů je velmi drahou a často neproduktivní záležitostí a že lidé, pokud nejsou na týmový styl připraveni, práci spíše brzdí, než aby jí dodávali synergický efekt. Více…

Vyjednávání – nutnost dnešní doby

Jednání se dnes téměř nedá vyhnout. Doma, v práci, mezi přáteli – stále o něčem jednáme. Naše intuitivní jednání je většinou soutěživé, tzn. pokud chci něco získat, druhý musí ztratit. Tato cesta je samozřejmě možná, ale existují i jiné a efektivnější. Více…

Leadership – jak úspěšně vést a motivovat ostatní

Jednou z významných předností dobrého manažera je umět své lidi získat pro plnění zadaných úkolů. Každý, kdo někdy něco podobného zkusil, potvrdí, že to není vůbec jednoduché. Proč? Každý z nás je jedinečná osobnost se svými přednostmi, starostmi, cíli, potřebami… A proto musí manažer citlivě volit, jaký přístup ke konkrétnímu člověku je ten „pravý ořechový“. Tak totiž dostaneme do souladu potřeby firmy s potřebami pracovníků – a to je cesta k vedoucí k prosperitě. Více…

Manažerské kurzy – příležitost získat nové dovednosti aneb Buďte úspěšným leaderem

Dnešní doba na nás všechny klade čím dál větší nároky. Denně se o tom přesvědčujeme. Fenoménem číslo jedna je změna. Vše se mění velmi rychle, a pokud chceme prosperovat, musíme na přicházející změny reagovat. A čím pružněji, tím lépe. Není jednoduché si v záplavě operativních úkolů najít čas na řešení potřeb svých kolegů a podřízených, což svádí k direktivnímu řízení se všemi jeho důsledky. Více…

Proč je nutné pracovníky i nadále vzdělávat?

Jednoduše se změnila doba. Co stačilo dříve, dnes nestačí. Neustále přibývá informací, nabídek a možností, nároky na kvalitu lidí stoupají a školství ještě nestačilo na tuto změnu zareagovat. Většina z nás je „vybavena“ modely doby, která již minula, a to, co fungovalo dříve, dnes mnohdy nefunguje. Více…

Jak zařídit růst efektivity u zaměstnanců?

Kde nalézt ztracenou jednoduchost a cestu zpět k člověku? V synergetickém přístupu. Ten je o nalezení a udržení životní rovnováhy, o znovuobjevení hodnot, jež nám v současném shonu tak snadno unikají. O změnách postojů, návyků, vzorců chování, o nahrazení již nefunkčního něčím novým. To v souhrnu způsobí, že lidé začnou jinak přemýšlet, jinak se chovat, a to k sobě i k ostatním. Ale hlavně – začnou DĚLAT jiné věci. Více…

Jak se zbavit stresu ve firmě?

Jedním z charakteristických znaků informační doby je skutečnost, že náročných, obtížně zvládnutelných a stresujících situací v našem každodenním životě přibývá a stávají se normálními. Více…