Blog

Jak rozproudit vztahy a komunikaci ve firmě

Lidé si uvědomují, že informační doba vyžaduje nové typy vztahů, a chápou, proč tomu tak je. Od direktivního řízení dnes přecházíme k synergické plošné komunikaci, která při řešení jakékoliv situace aktivizuje zúčastněné k vzájemnému doplňování nápadů a podnětů. Více…