Co je dobré mít podchycené při řízení projektu?

Úspěch projektu stojí v první řadě na projektovém manažerovi. Od toho se očekává, že bude disponovat mnoha znalostmi, dovednostmi a zejména pak schopností dostat z projektového týmu maximum jeho potenciálu.V projektovém řízení jde o to, skloubit několik protichůdných požadavků, kterými mohou být například čas, finance, kvalita a lidské zdroje.

 

Je důležité si objasnit principy, které v projektovém řízení fungují, jak jsou provázané a jak se vzájemně ovlivňují. Před otevřením projektu by měly být zodpovězeny otázky řízení nákladů, rizik, času, komunikace v týmu a kontroly. Dobrý projektový manažer řídí projekt tak, aby byl na jedné straně naplněn v daném čase, rozpočtu a kvalitě, a na straně druhé, aby se všichni zúčastnění na projektu cítili obohaceni.

Parametry projektu
  • Vědět kde, kdy a na co je výhodné využívat projektové řízení.
  • Popsat si jednotlivé fáze projektu a pochopit jejich důležitost a provázanost pro výsledný efekt.
  • Pochopit principy řízení projektu v čase, řízení nákladů a řízení kontrolních mechanismů.
  • Znát existující rizika a eliminovat je.
  • Mít návody na řešení krizových situací.
Projektový tým
  • Mít stanovená pravidla komunikace, která jsou v rámci týmu funkční a efektivní.
  • Stanovit si principy týmové práce.
  • Vybrat do týmu „správné“ lidi, pojmenovat význam týmových rolí.

 

Co je nutné zvážit, když začínáme s projektem? Prvotní otázkou je, zda opravdu projekt potřebujete. Musíte si odpovědět na to, jestli jste ochotni podporovat projekt po celou dobu jeho trvání. A v neposlední řadě je třeba mít jistotu, že ostatní lidé pracující na projektu jsou pro něj také nadšeni.

Nabídka kurzů

Komentáře