Jak se zbavit stresu ve firmě?

Jedním z charakteristických znaků informační doby je skutečnost, že náročných, obtížně zvládnutelných a stresujících situací v našem každodenním životě přibývá a stávají se normálními.Běžné techniky a vzorce chování v těchto situacích selhávají. Lidé jsou více stresovaní, přetěžovaní a „vytěžovaní“. Tím trpí jejich zdraví a výkonnost a důsledky nese i firma jako taková.

 

Proto je prvořadé dlouhodobě udržet v pořádku „tělo i mysl“ prostřednictvím zvýšení odolnosti. Je důležité objasnit původ a zákonitosti stresu. Díky emocím se výrazně mění přístup lidí k těmto situacím. Uvědomují si své možnosti i odpovědnost za sebe sama a výrazněji na sobě začínají pracovat.

Péče o dlouhodobou výkonnost:
 • uvědomit si tři zákony výkonnosti, svůj věk a zdraví,
 • pochopit, které složky ovlivňují naši kondici,
 • najít tipy pro jednoduchou, příjemnou, ale funkční péči o svou dlouhodobou výkonnost.

Ačkoliv si mnohdy uvědomujeme jedinečnost vlastní osobnosti, neumíme s ní pracovat, pojmenovat odlišnosti a účelně je využít. Nechápeme vliv své emoční inteligence na efektivitu a kvalitu práce a prožívání, a jen velmi pomalu tuto inteligenci zvyšujeme.

Pojmy, zákonitosti a principy emoční inteligence:
 • uvědomit si nutnost osobního růstu a jeho možnosti,
 • pochopit význam, vznik a zákonitosti svých emocí, své citlivosti, odolnosti, závislosti atd.,
 • rozpoznat bariéry růstu a umět je překonávat,
 • seznámit se s nástrojem k naplňování principu „dovnitř a nyní“,
 • naučit se rozpoznávat stres, umět mu předcházet a kultivovaně s ním pracovat.
Techniky emoční inteligence:
 • nacvičit techniky soustředění, úlevy a relaxace založené na propojení „mysli a těla“,
 • umět mobilizovat svou kreativní energii,
 • získat schopnost uchovat a vizualizovat si příjemné zážitky, cíle a priority,
 • umět vymazat špatné vzpomínky,
 • uvědomit si možnost změny nevyhovujících návyků.

 

S tím vším pracuje trénink Stres managementu, jehož mottem je „Kdo se vyzná v sobě, snáze porozumí dění kolem sebe“.

Hlavní je tedy znát sám sebe. A k tomu slouží typologie, která odkrývá specifické charakteristiky naší osobnosti a naučí nás využívat a respektovat odlišnosti ostatních. S tím souvisí práce s motivací, emocemi, energií a stresem prostřednictvím různých technik a dovedností, které pomáhají uvědomovat si obtížné situace a ukážou, jak je účinně řešit.

Nabídka kurzů

Komentáře