Leadership – jak úspěšně vést a motivovat ostatní

Jednou z významných předností dobrého manažera je umět své lidi získat pro plnění zadaných úkolů. Každý, kdo někdy něco podobného zkusil, potvrdí, že to není vůbec jednoduché. Proč? Každý z nás je jedinečná osobnost se svými přednostmi, starostmi, cíli, potřebami… A proto musí manažer citlivě volit, jaký přístup ke konkrétnímu člověku je ten „pravý ořechový“. Tak totiž dostaneme do souladu potřeby firmy s potřebami pracovníků – a to je cesta k vedoucí k prosperitě.

Leadership je o umění analýzy mezilidských vztahů. Správný leader si uvědomuje, kde naše přirozená lidská výbava není v souladu s nároky doby. Musí umět porozumět důležitým principům a zákonitostem mysli: logice, emocím, stresu, výkonnosti, soustředění apod… Rozezná existující bariéry v komunikaci a dokáže s nimi pracovat. Efektivně pracuje s postoji, vlastnostmi a schopnostmi jednotlivých lidí. Chápe, proč vznikají konflikty, a umí je efektivně zvládat.

Když vedete lidi, tak je dobré dozvědět se, jaké mají tito lidé potřeby, a naučit se je mapovat. Chápat principy a složky motivace a stimulace a naučit se je správně využívat. Vědět o efektivním motivování rozdílných typů osobností. Dokázat objasnit časté příčiny neschopnosti a neloajality lidí. Leader nabízí perspektivní způsoby hodnocení lidí zaměřené na výsledky a vztahy současně. Zná výhody a nevýhody soutěžení a spolupráce a umí je efektivně využívat. Zvládá konflikty jedinců.

Leader v první řadě musí znát sám sebe. Jaké on má motivace a stimulace. Musí vědět, do jakého motivačního typu patří a jak sám sebe efektivně motivovat.

7 osobnostních rysů úspěšných leaderů

1/ silní, ale ne nezdvořilí

2/ laskaví, ale ne slabí

3/ odvážní, ale nikoli násilní

4/ pokorní, ale ne plaší

5/ hrdí, ale ne arogantní

6/ dokážou rozvíjet humor, aniž by sklouzli k hlouposti

7/ dokážou se vypořádat se s realitou

 

 

Komentáře