Proč je nutné pracovníky i nadále vzdělávat?

Jednoduše se změnila doba. Co stačilo dříve, dnes nestačí. Neustále přibývá informací, nabídek a možností, nároky na kvalitu lidí stoupají a školství ještě nestačilo na tuto změnu zareagovat. Většina z nás je „vybavena“ modely doby, která již minula, a to, co fungovalo dříve, dnes mnohdy nefunguje.

I když se každý snaží dělat to nejlepší, co umí, výsledky často nejsou takové, jaké očekáváme. Lidé se dlouhodobě necítí dobře. Pokud chce být firma úspěšná i v budoucnu, hledá nové možnosti a metody práce. Znáte podobné situace? Pokud ano, možná se vám otevírá prostor ke zlepšení a změně.

Vaši lidé jsou:
 • ochotni pracovat s mimořádnou intenzitou, ale v dlouhodobé perspektivě to u nich vede k přetížení, vyčerpání, a někdy dokonce k trvalému syndromu „vyhoření“;
 • pracovití, tj. pracují hodně, ale udělají daleko méně, zejména když se jich na téže práci podílí více;
 • připraveni na sobě začít pracovat, ale k mírné, nicméně „celoživotní“ práci na sobě nemají motivaci a výdrž;
 • aktivní v prosazování svých názorů, ale místo realizace nových řešení často přešlapují na místě;
 • loajální k firmě jako celku, ale méně už k systému, nadřízeným a firemní vizi;
 • zaměřeni na naléhavost, ale podléhající okamžitým životním okolnostem, což vede k pocitu, že ztrácí schopnost mít svůj každodenní život pod kontrolou;
 • odborně znalí, ale nepřipravení na přirozenou různost názorů a postojů; proto namísto synergických dohod často dochází ke konfliktům;
 • ochotni dosahovat cílů, které firma ambiciózně definuje, ale nespokojeni s výraznou nerovnováhou mezi prací a soukromým životem v důsledku častých přesčasů.

Poznáváte v těchto charakteristikách své lidi?

Jaké jsou možnosti pro potřebnou změnu?
V podstatě čtyři základní:
 • kurzy postavené na společných základech Školy radostné jednoduchosti a AeroLife Academy,
 • individuální nebo skupinové koučování,
 • hloubkové sebepoznání s využitím poznatků behaviorální genetiky a regresních metod psychologické práce,
 • poradenská činnost tam, kde je nutné řešit problémy okamžitě a není dostatek času na postupné vyškolení všech zúčastněných.

Všechny tyto možnosti se vzájemně doplňují a jsou kombinovatelné podle konkrétních podmínek a potřeb.

Nabídka kurzů

Komentáře