vztahy

Víte, jaký je rozdíl mezi týmem a prací ve skupině?

Týmová práce, to je v posledních letech velmi frekventovaný pojem. Ne vždy je však pracovníkům zřejmé, čím se týmová práce liší od práce skupiny. Neuvědomujeme si, že nerozvážné využívání týmů je velmi drahou a často neproduktivní záležitostí a že lidé, pokud nejsou na týmový styl připraveni, práci spíše brzdí, než aby jí dodávali synergický efekt. Více…

Vyjednávání – nutnost dnešní doby

Jednání se dnes téměř nedá vyhnout. Doma, v práci, mezi přáteli – stále o něčem jednáme. Naše intuitivní jednání je většinou soutěživé, tzn. pokud chci něco získat, druhý musí ztratit. Tato cesta je samozřejmě možná, ale existují i jiné a efektivnější. Více…

Jak zařídit růst efektivity u zaměstnanců?

Kde nalézt ztracenou jednoduchost a cestu zpět k člověku? V synergetickém přístupu. Ten je o nalezení a udržení životní rovnováhy, o znovuobjevení hodnot, jež nám v současném shonu tak snadno unikají. O změnách postojů, návyků, vzorců chování, o nahrazení již nefunkčního něčím novým. To v souhrnu způsobí, že lidé začnou jinak přemýšlet, jinak se chovat, a to k sobě i k ostatním. Ale hlavně – začnou DĚLAT jiné věci. Více…

Jak se zbavit stresu ve firmě?

Jedním z charakteristických znaků informační doby je skutečnost, že náročných, obtížně zvládnutelných a stresujících situací v našem každodenním životě přibývá a stávají se normálními. Více…

Jak rozproudit vztahy a komunikaci ve firmě

Lidé si uvědomují, že informační doba vyžaduje nové typy vztahů, a chápou, proč tomu tak je. Od direktivního řízení dnes přecházíme k synergické plošné komunikaci, která při řešení jakékoliv situace aktivizuje zúčastněné k vzájemnému doplňování nápadů a podnětů. Více…