Proč je nutné pracovníky i nadále vzdělávat?

Jednoduše, doba se změnila. Co dříve bylo dostačující, dnes už nestačí. Neustále přibývá informací, nabídek i možností. Nároky na kvalitu lidí pak stoupají a naše školství ještě nestačilo na tuto změnu zareagovat.

Většina z nás je „vybavena“ modely doby, která minula, a to co fungovalo dříve, dnes mnohdy nefunguje. I když se každý snaží dělat to nejlepší co umí, výsledky často nejsou takové, jaké očekáváme. Lidé se dlouhodobě necítí dobře. Pokud tedy chce být firmou, která bude úspěšná i v budoucnu, hledá nové možnosti a metody práce.

Znáte podobné situace? Pokud ano, možná se otevírá prostor pro vylepšení a změnu.

Vaši lidé jsou

 • Ochotni pracovat s mimořádnou intenzitou, ale v dlouhodobé perspektivě to u nich vede k přetížení, vyčerpanosti a někdy dokonce k trvalému syndromu vyhoření.
 • Pracovití, tedy pracují hodně, ale daleko méně udělají. Zejména, když se na práci podílí více lidí.
 • Připraveni na sobě začít pracovat, ale pro mírnou, nicméně celoživotní, práci na sobě nemají motivaci a výdrž.
 • Aktivní v prosazování svých názorů, ale místo realizace nových řešení často přešlapují na místě.
 • Loajální k firmě jako celku, ale méně již k systému, nadřízeným a firemní vizi.
 • Zaměření na naléhavost, ale podléhající okamžitým životním okolnostem, což vede k pocitu, že ztrácí schopnost mít svůj každodenní život pod kontrolou.
 • Odborně znalí, ale nepřipravení na přirozenou různost názorů a postojů. Proto namísto synergických dohod často dochází ke konfliktům.
 • Ochotní dosahovat cíle, které firma ambiciózně definuje, ale nespokojení s výraznou nerovnováhou mezi prací a soukromím v důsledku časté práce přesčas.

Jaké jsou možnosti pro potřebnou změnu ?

V podstatě čtyři základní:

 • kurzy postavené na společných základech Školy radostné jednoduchosti a AeroLife Academy
 • individuální nebo skupinové koučování
 • hloubkové sebepoznání s využitím poznatků behaviorální genetiky a pomocí regresních metod psychologické práce
 • poradenská činnost tam, kde je nutné řešit problémy okamžitě a není dostatek času na postupná školení lidí

Všechny tyto možnosti se vzájemně doplňují a jsou kombinovatelné podle konkrétních podmínek a potřeb.

Škola Synergického přístupu

O čem to je ?

Hlavně o nalézání ztracené jednoduchosti, o cestě zpátky k člověku. O nalezení a udržení životní rovnováhy, znovuobjevení hodnot, jež nám v současném shonu tak snadno unikají. O změnách postojů, návyků, vzorců chování, nahrazení již nefunkčního něčím novým. To v souhrnu způsobí, že lidé začnou jinak přemýšlet, jinak se chovat, a to k sobě i k ostatním. A hlavně DĚLAT dělat jiné věci.

Jak to často dnes vypadá ?

Přemíra stresu, úkolů, častá práce přesčas, záplava informací, možností, neustálé změny, nejistota… Často práce dostává přednost před soukromím, nemáme čas na učení se novým věcem, jsme ve vleku operativy, naše kondice se pomalu, ale jistě zhoršuje a my s tím nebýváme příliš spokojeni. To vše se negativně promítá i do našich vztahů, zejména do těch nejdůležitějších. 

Jak změna probíhá a co můžete očekávat ? 

Nekážeme, pouze nabízíme. Příjemnou, netradiční formou inspirujeme lidi, k mírné, ale neustálé proměně. Kromě aktuálních poznatků praktického managementu využíváme znalostí z behaviorální genetiky, firemních a týmových dynamik, čímž pomáháme lidem objevovat a naplňovat jejich silné stránky a osobní potenciál, ke kterému mají největší genetické predispozice. Je to jedna z cest ke zvýšení osobní spokojenosti, zlepšení vztahů, zvýšení odolnosti vůči stresu, vstřícnějšímu přijímání odlišných názorů i lepší práci s časem. To se zákonitě projeví v růstu efektivity firmy.

Cílem Školy synergického přístupu je podporovat u pracovníků i manažerů oba póly následujících charakteristik:

 • flexibilita – schopnost být v nadhledu a udržet směr
 • schopnost operativně řešit problémy myšlení v dlouhodobých kontextech
 • nasazení – dlouhodobá výkonnost
 • schopnost práce v týmu – uplatňování osobních silných stránek
 • logické dohody porozumění emocím, nejen „AHA“, ale i „ÁÁÁCH“
 • přebírání osobní zodpovědnosti – loajalita k prioritám, vizím, změnám
 • kreativita vzhledem k novým řešením – efektivní zvládání rutinních činností
 • přijetí rozumné míry rizika – perspektivní zvládání chyb

Spokojení lidé jsou klíčem k prosperitě.

Co získají pracovníci po absolvování prvních modulů kurzů:

Úspěšný profesionál:

Úvodní kurz, ve kterém dostanete návod k tomu, jak úspěšně „přežít“ v dnešní době. Postupně projdeme zásady a zákonitosti, které jste se ve škole nenaučili a které jsou nutné pro efektivní práci ve firmách, kde je efektivní výměna informací a rychlost reakce na změnu fenoménem doby.

Time management:

S pomocí jednoduchého modelu struktury mysli si účastníci kurzu uvědomí principy a možnosti, které v praxi vedou k minimalizaci vyrušování, větší soustředěnosti, efektivní sebezměně, zavádění užitečných návyků a k novému změnovému přemýšlení, které umožňuje proaktivní přístup k realitě.

Vztahy a komunikace: 

Pracovníci si uvědomí, že informační doba vyžaduje nové typy vztahů, a proč tomu tak je. Od direktivního řízení dnes přecházíme k synergické plošné komunikaci, která při řešení jakékoliv situace aktivizuje zúčastněné k vzájemnému doplňování nápadů a podnětů.

Model chování „vlídné trvání na stanovených dohodách“ nabídne postup pro efektivní vyjednávání, a spolu s ním zároveň i nástroje, jak neztrácet čas v případech, kdy již dohoda existuje. Komunikujeme méně o lidech a více o problémech, čímž ubývá konfliktů a atmosféra ve firmě je pracovnější, vlídnější. Většinu námětů pracovníci využijí i v soukromí, což vede k větší spokojenosti v osobních vztazích a k rychlejšímu a širšímu zavedení nových principů do praxe.

Týmová práce a spolupráce:

Mnoho pracovních skupin se nazývá týmem, a přitom jejich konkrétní práci brzdí celá řada neefektivních skupinových zlozvyků. V průběhu kurzu se účastníci naučí rozdělovat činnosti na týmové a skupinové. Pro oba režimy si osvojí postupy a techniky vedoucí k rychlým, často synergickým výsledkům. Každý z účastníků může po absolvování kurzu moderovat poradu či koordinovat konkrétní tým a být efektivním partnerem pro řešení týmových úloh.

a mnohem více… 

Chcete vidět kompletní nabídku mých kurzů?

Neváhejte mě kontaktovat na níže uvedeném e-mailu nebo telefonu.

Tento web využívá cookies

Pro chod webu jsou nezbytně aktivovány esenciální soubory cookies. Pro plnohodnotné poskytování služeb, personalizaci reklam a analýzu návštěvnosti jsou však nutné povolit i volitelné cookies. Kliknutím na následující tlačítko, je zapnete. Zobrazit podrobnosti

Nastavení cookies

Vaše soukromí je důležité. Můžete si vybrat z nastavení cookies níže. Zobrazit podrobnosti